UI dizajn
Elementi UI dizajna i osnovi UI dizajna. Sve što treba potrebno da znate o elemntima UI dizajna na jednom mestu

Elementi UI dizajna i osnovi UI dizajna. Sve što treba potrebno da znate o elemntima UI dizajna na jednom mestu

Delovi UI dizajna je ( user intuitive interface web design) predstavlja koji dugmici , funkcije treba dizajn da napravi posle pojedinacne akcije korisnika na web sajtu i to u skladu sa njegovom voljom i logikom. Mnogi UI dizajneri otrkivanju razlicite patente ponasanje korisnika na mob aplikaciji ili web sajtu, tako da je pred njima veliki izazov da izaberu pravi patent kako bi njihova potraga na vasem web sajtu bila logicna,jednostavna i spontana.

interface keephumanity

Delovi UI dizajna uključuju, ali nisu ograničeni na:

  1. Kontrole za unos: polja za potvrdu, radio dugmad, padajuće liste, okviri sa listama, dugmad, preklopnici, tekstualna polja, polje za datum
  2. Komponente navigacije: breadcrumbs ( komadici hleba)polje za pretragu, paginacija, klizač, oznake, ikone
  3. Informativne komponente: opisi alata, ikone, traka napretka, obaveštenja, okviri za poruke, modalni prozori
  4. Kontejneri: harmonika

KONTROLE ZA UNOS

a) polja za potvrdu (check box) –

Polja za potvrdu omogućavaju korisniku da odabere jednu ili više opcija iz skupa. Obično je najbolje da polja za potvrdu predstavite na vertikalnoj listi. Prihvatljivo je i više kolona ako je lista dovoljno dugačka da može zahtevati pomicanje ili ako je možda potrebno upoređivanje pojmova

check box keephumanity

b) radio dugmad ( radio button) –

Radio dugmad se koriste za omogućavanje korisnicima da odaberu po jednu stavku.

radio dugmici keephumanity

c) padajuci menu ( dropdown menu)

Dugme sa padajućim mestom sastoji se od dugmeta koje kada se klikne prikazuje padajući spisak uzajamno isključivih predmeta.

padajuci meni keephumanity

d) okviri sa listama (Toggles)

Preklopno dugme omogućava korisniku da promeni podešavanje između dva stanja. Oni su najefikasniji kada su stanja uključivanja i isključivanja vizuelno različita.

Wordpress website, website agency, wordpress website agency, wordpress websites, wordpress design, wordpress website designs, wordpress website design agency, website agency san Francisco, website agency California, website agency lake Tahoe, affordable website, affordable website design, delovi ui dizajna

e) tekstualna polja (text fields)

Tekstualna polja omogućavaju korisnicima unos teksta. Može da dozvoli jedan red ili više redova teksta.

Wordpress website, website agency, wordpress website agency, wordpress websites, wordpress design, wordpress website designs, wordpress website design agency, website agency san Francisco, website agency California, website agency lake Tahoe, affordable website, affordable website design, delovi ui dizajna, tekstualna polje

f) polje za datume

Birač datuma omogućava korisnicima da odaberu datum i / ili vreme. Korišćenjem birača informacije se dosledno formatiraju i unose u sistem.

Wordpress website, website agency, wordpress website agency, wordpress websites, wordpress design, wordpress website designs, wordpress website design agency, website agency san Francisco, website agency California, website agency lake Tahoe, affordable website, affordable website design, delovi ui dizajna, polje za datume

2. KOMPONENTE NAVIGACIJE-ELEMENTI UI DIZAJNA

a) polje za pretrazivanje

Okvir za pretragu omogućava korisnicima da unesu ključnu reč ili frazu (upit) i predaju je za pretragu indeksa sa namerom da vrate najrelevantnije rezultate. Polja za pretragu obično su jednoredni okviri za tekst i često su popraćeni dugmetom za pretragu.

ELEMENTI UI DIZAJNA breadcrumbs keephumanity

b)breadcrumbs ( komadici hleba)

Opcija koja vam kaze koje ste korake preduzeli da bi ste dosli do odredjene stranice, koja vam omogucava da kliknete na jedan od navedenih koraka kako bi ste otisli na taj specifican korak umesto da kliknite u PRETRAZIVACU opciju natrag ili back koja uzima minimalno 3 sekudne.

c) Paginacija

Paginacija deli sadržaj između stranica i omogućava korisnicima da preskaču između stranica ili da prolaze redosledom kroz sadržaj.

paginacija keephumanity

d) oznake ( TAGS)

Oznake omogućavaju korisnicima da pronađu sadržaj u istoj kategoriji. Neki sistemi označavanja takođe omogućavaju korisnicima da primene sopstvene oznake na sadržaj unoseći ih u sistem.

tags keephumanity

e) klizac ( slider)

Klizač, poznat i kao traka trake, omogućava korisnicima da postave ili prilagode vrednost. Kada korisnik promeni vrednost, to ne menja format interfejsa ili druge informacije na ekranu.

klizaci keephumanity

f) Ikone

Ikona je pojednostavljena slika koja služi kao intuitivni simbol koji se koristi za pomoć korisnicima u navigaciji sistemom. Ikone su obično hiperveze.

ELEMENTI UI DIZAJNA  keephumanity

g) Pokretanje slike

омогућавају корисницима да претражују низ ставки и одаберу један ако то желе. Типично су слике хипервезе (povezivanje sa ostalim stranicama).

ELEMENTI UI DIZAJNA   slike keephumanity

3. INFORMATIVNE KOMPONENTE- ELEMENTI UI DIZAJNA

.

a) Notifikacija

Obaveštenje je poruka o ažuriranju koja najavljuje nešto novo za korisnika. Obaveštenja se obično koriste za označavanje stavki kao što su uspešan završetak zadatka ili poruka o grešci ili upozorenju.

obavestenja keephumanity

b) Traka napretka ( progress bar)

Traka napretka pokazuje gde se korisnik nalazi dok napreduje kroz niz koraka u procesu. Obično se na trake napretka ne može kliknuti.

traka napretka keephumanity

b) Okvir za poruke (message box)

Okvir za poruke je mali prozor koji pruža informacije korisnicima i zahteva od njih da preduzmu mere pre nego što krenu napred.

okvir za poruke keephumanity

c) Opis alata ( tool tip)

Opis alata omogućava korisniku da vidi nagoveštaje kada pređe kursorom iznad stavke, ukazujući na naziv ili svrhu predmeta.

opis alata keephumanity

d) iskakajuci prozori ( Pop up)

Modalni prozor zahteva da korisnici na neki način komuniciraju s njim pre nego što se vrate u sistem.

ZAKLJUCAK

Ovo su samo neki elementi UI dizajna za koje UI dizajner treba da razmislja svaki put kad treba da napravi web stranicu, post ili blog. Vrlo kompleksan proces koji za cilj ima da sto pristupacnije, logicnije svoj proizvod preda korisniku da koriscenje.

ako imate bilo koja pitanja kontaktirajte nas

Ne zaboravite da postane deo naseg programa ” Zaradi 100 $ za 5 min”, zelim da vidim kako

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *